Consultanță

Domeniul consultanței este bogat prin capitalizarea cunoștințelor în diferite domenii, cu ajutorul expertizei tehnice și a echipelor de experți. Acesta promovează optimizarea interacțiunii din companii, dintre infrastructura specifică domeniul de activitate și sistemele informatice.

Inițiativa noastră constă în oferirea unor servicii complementare și direcționate, în vederea optimizării capacității clienților de a implementa rapid transformări necesare pentru atingerea obiectivelor de performanță și profitabilitate propuse. Din perspectiva eficienței operaționale, divizia noastră de consultanță se bazează pe o organizare ce promovează dezvoltarea expertizelor esențiale înțelegerii provocărilor cu care se confruntă clienții.

În acest fel, experții din domeniul consultanței, alocați unui sector sau unei zone funcționale, au rolul de a:

• Concepe și dezvoltă o expertiză certificată în domeniu, precum și de a cunoaște tipurile de probleme și actorii implicați în domeniul respectiv;

• Integra și împărtăși cunoștințele și expertiza;

• Promova o viziune în perspectivă;

• Furniza servicii de calitate și eficiente.

Aplicații informatice

Departamentul aplicativ oferă o gamă bine definită de servicii a căror natură presupune: consultanță, auditul sistemelor informaționale, design și integrarea arhitecturii (web, SOA), alegerea soluțiilor și programelor informatice adecvate, transformarea și migrarea sistemelor informatice, stabilirea metodologiei (RUP, Agile, Extrême), analiza, concepția și dezvoltarea programelor de gestiune, programelor specifice și aplicațiilor pentru mobil.

Punem la dispoziția clienților, care vor să-și valorizeze patrimoniul aplicativ, soluții eficiente și exhaustive, coordonând sistemul lor informatic cu ajutorul ansamblului complex al soluțiilor noastre:

• asistență oferită managementului de proiect;

• mentenanță aplicațiilor;

• soluții software;

• informare și documentare privind infrastructura și soluțiile existente

Expertiza polului de aplicabilitate Karalius Group combină experiența tehnică și competențele pe domenii, inclusiv Finanțe, Asigurări, Bănci și Industria Turismului.

Expertiza certificată a consultanților și inginerilor noștri, precum și înțelegerea specificității domeniilor, garantează calitatea, scalabilitatea, mentenanța serviciului solicitat.

Externalizare de servicii

Pentru a oferi, pe o piață extrem de competitivă, soluții eficiente și rapide proceselor tehnice și organizaționale pe care le parcurg clienții noștri, am conturat și definit trei principii fundamentale, care coordonează externalizarea de personal, în contextul culturii companiei:

1. Exigența recrutării

Ne propunem o abordare bazată pe colaborare între echipa de recrutare internă și diferitele departamente ale companiei. Procesul de recrutare permite satisfacerea exigențelor clienților, promovând cele mai bune profile, ținând cont de competențele tehnice și sociale solicitate. Interviurile de recrutare au ca obiectiv selectarea și prezentarea către clienți a candidaților care se potrivesc cel mai bine cu nevoile rolurilor deschise. Pentru a atinge acest standard, am alcătuit un proces de recrutare ce permite alături de validarea experienței de lucru și o validare a calităților de interelaționare, a spiritului de echipă, a capacităților de adaptabilitate și flexibilitate.

2. Suntem o companie ale cărei proiecte sunt centrate pe angajații săi

Planurile de carieră sunt structurate în pași, există o formare pluridisciplinară continuă, un capital de cunoștințe gestionat și împărtășit de echipa desemnată să faciliteze coeziunea comunicării din companie.

3. Proximitatea și nivelul calității managementului

Proximitatea managementului permite coordonarea activității specialiștilor noștri, în mediul în care aceștia își desfășoară activitatea. Acest tip de management oferă, pe lângă prezența regulată a managerului, și asistență în ceea ce privește îndeplinirea aspectelor mai dificile ale activității. În plus, pune la dispoziție posibilitatea măsurării nivelului calității serviciilor prestate și adaptarea competențelor funcționale și a tehnicilor, pe baza nevoilor companiilor beneficiare.